09/12/2016 | Leestijd 3 minuten

Werken tijdens de feestdagen

Je hebt recht op doorbetaling van het loon als je normaal gesproken op de betreffende dag arbeid verricht. Zou je dus normaal gesproken worden ingeroosterd op deze dag, ook indien dit geen feestdag was geweest. Wanneer het lastig is om te bepalen of je wel of geen recht hebt op loondoorbetaling omdat je onregelmatige werktijden hebt, kun je de 8 uit 13 regeling toepassen.

Werken tijdens de feestdagen

Deze maand beantwoorden wij al je vragen over werken tijdens de feestdagen!

Mijn werkgever sluit zijn winkel op een feestdag, hoe zit het met doorbetalen van het loon?

8 uit 13 regeling

Deze regeling heeft geen juridische grondslag maar is goed verdedigbaar te hanteren. Indien je de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid hebt verricht, kom je in aanmerking voor loondoorbetaling. Is er aan het criterium 8 uit 13 voldaan, dan wordt het loon doorbetaald op basis van het gemiddeld op die dagen gewerkte aantal uren.

Kan ik verplicht worden te komen werken op feestdagen?

Werken op een feestdag gebeurt in beginsel vrijwillig. Wanneer de bezetting niet rondkomt met vrijwilligers, dan kan je verplicht worden te komen werken, tenzij je aantoonbare gewetensbezwaren hebt.

De winkel is geopend: welk loon krijg je uitgekeerd?

Dan zijn er vier mogelijkheden:

  1. Je werkt normaal gesproken ook op de dag dat de feestdag valt. Wanneer je gewoonlijk op de dag dat de feestdag valt werkt en nu niet komt werken krijg je je normale loon uitbetaald. Je hebt namelijk recht op een doorbetaalde vrije dag. Dit komt niet ten laste van je verlof saldo ondanks dat de winkel geopend is.
  2. Wanneer je wel komt werken en de feestdag valt op een dag dat je normaal gesproken ook zou werken dan krijg je de uren doorbetaald die je normaal gesproken zou werken en de daadwerkelijk gewerkte uren op de feestdag. Dit laatste is de toeslag zoals genoemd onder het kopje “toeslagen voor het werken op feestdagen”.
  3. Werk je gewoonlijk niet op de dag dat de feestdag valt maar kom je nu wel werken, dan krijgt je loon voor de daadwerkelijk gewerkte uren + de toeslag zoals beschreven onder het kopje “toeslagen voor het werken op feestdagen”.
  4. Je werkt normaal gesproken niet op de dag dat de feestdag valt. Wanneer je gewoonlijk niet op de dag dat de feestdag valt werkt en nu ook niet komt werken krijg je uiteraard ook niet betaald voor deze dag.