03/06/2016 | Leestijd 1 minuut

Subsidie regeling praktijkleren

Ben jij een student, leerling of deelnemer die een beroepsopleiding volgt en heb jij een praktijkleerplaats of werkplaats ter beschikking gesteld gekregen bij een bedrijf of organisatie? Breng dan jouw werkgever nu op de hoogte dat zij in aanmerking kunnen komen voor de subsidieregeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs! De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die het leerbedrijf maakt voor de begeleiding van een student, leerling of deelnemer. Kies samen voor een optimale samenwerking, waarin jij als werknemer en jouw werkgever kunnen profiteren van elkaar.

 

Subsidie regeling praktijkleren

Subsidie achteraf aanvragen
De subsidie praktijkleren kan enkel achteraf aangevraagd worden: na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding. De subsidieaanvraag voor het studiejaar 2015-2016 kan ingediend worden van 2 juni tot en met 15 september. Voor begeleiding uit een voorgaand studiejaar kan geen aanvraag meer ingediend worden, dit kan alleen tijdens de vastgestelde aanvraagperiode.

Voorwaarden subsidie
Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen. Als zij in aanmerking willen komen voor de subsidie, moeten zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de pagina ‘Kom ik in aanmerking’ kan jouw werkgever informatie vinden over de voorwaarden.

Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.