27/08/2017 | Leestijd 1 minuut

Een grotere rol voor de preventiemedewerker

Volgens de vernieuwde Arbowetgeving, die 1 juli 2017 is ingegaan, dient elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben die maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. Maar wat zijn precies de taken van deze preventiemedewerker?

Een grotere rol voor de preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie (individueel of in samenwerking met een deskundige);
  • Het adviseren over de maatregelen aan de OR of personeelsvertegenwoordiging.  
  • Het beleid en de maatregelen (mede) uitvoeren.

Wie moet deze preventiemedewerker zijn?

Dit mag iedereen binnen de organisatie zijn, mits hij of zij over voldoende deskundigheid omtrent de verantwoordelijkheden beschikt. Wanneer er maximaal 25 medewerkers werkzaam zijn dan mag je als ondernemer ook zelf deze rol vervullen. Wordt een van de medewerkers als preventiemedewerker aangewezen? Dan moet hij of zij voldoende tijd krijgen om de taken uit te voeren. Wanneer er in de onderneming een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dan moet het medezeggenschapsorgaan instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker kan ook worden ingezet om collega’s voor te lichten over bijvoorbeeld fit en gezond werken. Ook kan deze medewerker het contact met een bedrijfsarts onderhouden indien de preventiemedewerker dat nodig acht.

Aanmelden nieuwsbrief  sign up for newsletter