Header image

Interne fraude

Jammer genoeg zijn er werknemers die zich schuldig maken aan interne fraude zoals diefstal en oplichting van de (vorige) werkgever. Naast dat de schade enorm is (interne fraudeurs kosten winkeliers jaarlijks ongeveer € 190 miljoen), komt het de werksfeer ook niet ten goede. Daarom is het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) in het leven geroepen. Een effectief middel waarmee de branche zelf interne fraude kan bestrijden. 

Waarschuwingsregister

Bij het aannemen van nieuw personeel kan een ondernemer het Waarschuwingsregister nagaan of de sollicitant een ‘frauduleus’ verleden heeft. Doordat steeds meer retailers meedoen, wordt het register steeds effectiever. Mensen denken wel twee keer na voordat ze zich schuldig maken aan interne fraude of überhaupt solliciteren voor een baan in de detailhandel als ze eerder een keer in de fout zijn gegaan. Voor meer informatie: www.stichtingfad.nl