Header image

Vergoedingen

Download icon Print icon
  Waarom zijn de tijden van het recht op een maaltijdvergoeding of verstrekking aangepast?

De tijden zijn in overeenstemming gebracht met de tijden die in het convenant van INretail met de belastingdienst zijn afgesproken. Dit maakt het mogelijk dat werknemers de vergoeding netto ontvangen.

  Wanneer heb ik recht op een maaltijdvergoeding of verstrekking?

Als je voor 13.30 uur begint en die dag tot na 20.00 werkt en niet in de gelegenheid bent om thuis te eten.

  Welk bedrag dient mijn werkgever te vergoeden voor de maaltijd?

Het bedrag is per 1 januari 2019 minimaal € 4,30. Wanneer je een kassabon overlegt met een hoger bedrag, dan ontvang je het bonbedrag tot een maximum van € 8,80.

  Waar vind ik meer informatie en de meest gestelde vragen over de functieniveaus en salarisschalen?

Op de site van brancheorganisatie INretail

  Moet mijn werkgever mijn reiskosten vergoeden?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting. Wel kunnen hier afspraken over gemaakt worden in jouw arbeidsovereenkomst.

  Voor welke opleidingen geldt een vergoeding?

De scholingssubsidieregeling voor werkgevers in de mode, sport en schoendetailhandel bestaat sinds 2013 niet meer. Daarom is er geen subsidievergoeding meer mogelijk voor de opleidingen van Detex.

Er zijn wel andere mogelijkheden waar je gebruik van kan maken maar die gelden alleen als je een mbo-studie gaat volgen.

Subsidieregeling praktijkleren

Is je werkgever een erkend leerbedrijf? Dan kan hij in aanmerking komen voor subsidie. Hiervoor moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen die kunnen verschillen per onderwijscategorie. Welke voorwaarden dit zijn? Dit vind je op de website van de RVO.

Studiekosten

Wanneer je een studie gaat volgen maak je kosten voor boeken, materiaal en betaal je collegegeld. De kosten die je hiervoor hebt gemaakt kun je in een aantal gevallen aftrekken van je inkomsten. De voorwaarden hiervoor vind je op de website van de belastingdienst.

  Als ik voor mijn werk beschermende kleding en schoenen nodig heb, moet ik dat dan zelf betalen?

Deze kleding wordt door de  werkgever gratis ter beschikking gesteld. 

  Mijn partner is overleden en was werkzaam in de woonbranche. Heb ik dan nog recht op een uitkering?

In de cao is opgenomen dat de nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het loon over de volledige maand waarin het overlijden van de medewerker heeft plaatsgevonden en het loon over de twee daarop volgende maanden. In dit geval zijn de nabestaanden de langstlevende echtgenoot met wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, de partner met wie hij een samenlevingsovereenkomst had, of, wanneer deze er niet meer zijn, de minderjarige wettige of erkende kinderen.

  Voor mijn werk moet ik mijn eigen auto gebruiken. Heb ik dan recht op kilometervergoeding?

Ja, voor werk-werk verkeer krijg je de kilometerkosten vergoed tot maximaal door de fiscus toegestane onbelaste kilometervergoeding.

  Voor mijn werk heb ik ook gereedschap nodig. Wie is verantwoordelijk daarvoor?

In principe wordt elektrische apparatuur en gereedschap door de werkgever ter beschikking gesteld. Al het overig gereedschap wordt ook door de werkgever in bruikleen gegeven. Verstrekt de werkgever het overige gereedschap niet, dan ontvangt de medewerker per 1 januari 2019 een vergoeding van € 2,70 per week voor aanschaf en onderhoud.

  Moet mijn werkgever mijn schade vergoeden als er iets gebeurt tijdens werktijd?

Als je door je werk schade oploopt aan je bril, contactlenzen, kunstgebit en/of overige persoonlijke hulpmiddelen, dan vergoedt de werkgever de schade. Dat gebeurt overigens niet als je  daaraan zelf schuldig bent of als een ander de kosten dekt.