Header image

Toeslagen

Download icon Print icon
  Wie beslist uiteindelijk of de compensatie in tijd of geld wordt uitgekeerd?

Dit bepaalt de werkgever, maar wel pas nadat er met de werknemer is overlegd.

  Geldt de overwerktoeslag voor iedereen?

Werknemers van 21 jaar en ouder die meer dan 2 keer het WML (wettelijk minimum loon) verdienen, hebben geen recht op de overwerktoeslag.

  Welke toeslagregeling moet mijn werkgever aanhouden wanneer er meer regelingen tegelijk van toepassing zijn? Bijvoorbeeld de overwerktoeslag en de feestdagtoeslag?

Als er meerdere regelingen gelijktijdig van toepassing zijn, geldt alleen de regeling die voor de werknemer het gunstigst is. In het voorbeeld is de feestdagtoeslag 100% en de overwerktoeslag 25 of 50%. Hierbij geldt dan dus de feestdagtoeslag.

  Wat is de overwerktoeslag?

Als er meer dan 10 uur per dag wordt gewerkt, is de overwerktoeslag 25%.

Wanneer er meer dan 40 uur per week wordt gewerkt, is de overwerktoeslag 50% over ieder bijkomend uur, berekend over een periode van 4 weken.

  Hoeveel toeslag krijg ik voor het werken op een zon- of feestdag?

De toeslag voor het werken op zondag is 50%.
De toeslag voor het werken op feestdagen is 100%.
Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd.

  Klopt het dat er geen toeslag meer is voor het werken op de koopavond?

In de cao Retail Non-Food is inderdaad geen toeslag opgenomen voor het werken op een koopavond van 18.00-21.00 uur.

  Hoe lang na sluitingstijd wordt als overwerk betaald?

Er is sprake van overwerk wanneer je werkgever je opdracht heeft gegeven om arbeid te verrichten:

  • op meer dan 10 uur per dag; of
  • op meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken.

Het patroon van de perioden van vier weken is voor alle medewerkers in het bedrijf gelijk.

Werk je incidenteel een kwartier of minder extra dan wordt dit niet aangemerkt als overwerk. Tevens ontvang je geen overwerktoeslag als je fulltime werkt en je brutoloon hoger is dan tweemaal het wettelijk bruto minimumloon.

De toeslagpercentages voor overwerk zijn:

  • Op meer dan 10 uur per dag: 25%;
  • Op ieder uur boven de 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneengesloten weken: 50%.
  Wat is de toeslag voor werken op maandag t/m zaterdag?

De toeslagpercentages zijn voor het werk van maandag t/m zaterdag:

  • van 00.00 tot 07.00 uur: 50%
  • van 22.00 tot 24.00 uur: 50%​

 Voor medewerkers die werkzaam zijn bij e-commerce bedrijven en bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht geldt geen toeslag van 22.00 tot 24.00 uur.

  Wanneer heb ik recht op extra consumptie voor het werken op bijzondere uren?

Maandag tot en met zaterdag van 22:00 tot 07:00 uur - 50%
Zondag - 50%
Feestdag - 100%

  Hoeveel toeslag krijg ik als ik doordeweeks na 19 uur nog aan het werk ben?

Geen toeslag. Je hebt namelijk pas recht op toeslag als je doordeweeks na 22 uur nog werkt. Binnen het functieprofiel voor logistiek geldt dit na 21 uur.

  Is er een onderscheid in toeslag voor medewerkers die e-commerce activiteiten verrichten?

Ja, per 1 januari 2019 geldt er geen toeslag van 22.00 uur tot 24.00 uur voor medewerkers die werkzaam zijn bij e-commercebedrijven en bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht.

  Ik ben een oproep- of afroepmedewerker (0-urencontract). Heb ik dan ook recht op toeslagen?

Ja, als oproepkracht heb je ook recht op toeslagen.

  Kan mijn werkgever mij verplichten om over te werken?

In bijzondere omstandigheden kan de werkgever, na overleg met de medewerker, boven op de al ingeroosterde werktijd tot extra werktijd verplichten.