04/12/2020 | Leestijd 3 minuten

Een stage zoeken zonder discriminatie - Campagne #KIESMIJ

Talent, ambitie, doorzettingsvermogen: dáár moet het om gaan bij het krijgen van die felbegeerde stageplaats. En niet om de kleur van je huid, achternaam, gender, geaardheid of geloofsovertuiging. Dat klinkt zo klaar als een klontje. Maar jammer genoeg is de realiteit anders… Daarom is op 12 november de Campagne #KIESMIJ gestart.  

Een stage zoeken zonder discriminatie - Campagne #KIESMIJ

Achter de Campagne #KIESMIJ staat een legioen partijen waaronder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en MKB-Nederland. Het doel is om stagediscriminatie bespreekbaar te maken en te voorkomen.  

15% van de studenten voelt zich gediscrimineerd 

Je zou het in deze tijden van bewustwording niet verwachten. Maar uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau in april 2020 kwam naar voren dat maar liefst 15% van de Nederlandse studenten op het mbo, hbo en de universiteit aangeeft zich weleens gediscrimineerd te voelen. In 2013 was dat nog 8%. Dat zou eventueel kunnen komen doordat we kritischer zijn geworden over sociale veiligheid en inclusiviteit. Maar hoe je het ook wendt of keert: het is onacceptabel dat 15% van de nieuwe generatie zich niet welkom voelt op de werkplaats. 

Dit moet anders 

Discriminatie is een fenomeen waar we allemaal mee te maken hebben. Bewust, maar ook onbewust. En niet alleen tijdens de sollicitatieprocedure. Ook gedurende het verloop van de stage, kunnen studenten te maken krijgen met discriminatie. Denk bijvoorbeeld aan het moment van beoordeling, of het toekennen van een werkplek na de stage. Misschien heb jij zelf weleens hinder ondervonden bij het zoeken naar een leuk bedrijf om stage te lopen omdat jij – bijvoorbeeld – een keppeltje draagt vanwege jouw geloof. Of misschien heb je onbewust weleens iemand niet aangenomen, omdat jij je meer verwant voelt aan een andere student die dezelfde huidskleur heeft als jij.  

Een diverse werkvloer is een gezonde werkvloer 

Niet alleen is discriminatie onrechtvaardig. Een bedrijf heeft ook baat bij een diverse werkvloer waar mensen van alle soorten en maten rondlopen. Daarom staat in de campagne #KIESMIJ centraal dat iedereen moet kunnen meedoen in deze samenleving. En dus ook bij een erkend leerbedrijf. Iedere vorm van discriminatie of uitsluiting tijdens een mbo-stage of leerwerkplek is onaanvaardbaar. Onderdeel van de campagne is om ook werkgevers bewuster te maken van de problemen die spelen.  

Gelijke kansen zijn essentieel voor studenten, bedrijven en, belangrijkst: een algeheel beschaafde samenleving. 

De #KIESMIJ campagne is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, het ministerie van OCW, SBB, mbo-studentenorganisatie JOB, de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, het College voor de Rechten van de Mens, CNV en FNV. 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de campagne? Kijk dan op de site van #KIESMIJ

Meer info