CAO Mode

De cao mode, sport en lifestyle is sinds 1 juli 2018 van naam veranderd: hij heet nu de cao retail non-food. Deze cao is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor de retailsector zijn vastgelegd. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bevat afspraken over onder andere loon, toeslagen, werktijden en pensioen. Het doel van de cao mode is om je duidelijke regels te bieden over jouw werk, zodat er geen onzekerheid bestaat over jouw rechten en plichten als werknemer. Daarnaast weet je met deze cao ook wat je van jouw werkgever mag verwachten.

Waarom een cao mode?

Hoewel er in de wet veel afspraken staan over arbeidsvoorwaarden, zijn de afspraken in de nieuwe cao vaak gunstiger. Zo kan het zijn dat je volgens de retail cao, die ook voor de modebranche geldt, een hoger loon dan het minimumloon krijgt of dat je meer vakantiedagen krijgt dan het wettelijke minimum. 

Wat staat er in de cao retail non-food?

In de cao voor de modebranche staan veel afspraken tussen werkgevers en werknemers. Zo worden er afspraken gemaakt over:

  • arbeidsduur;
  • salaris in de modebranche;
  • kinderopvang;
  • scholing;
  • vakantieregelingen;
  • pensioenregelingen;
  • ontslagregelingen.

De nieuwe cao retail non-food geldt van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2020. De overeenkomst wordt ook wel een raam-cao genoemd, omdat er zoveel verschillende branches en sectoren onder vallen. Veel van de afspraken gelden voor alle retailondernemingen. Zo geldt voor alle branches dat je als werknemer recht hebt op twee weken aaneengesloten vakantie per kalenderjaar. Andere afspraken zijn per sector verschillend. Zo vind je de loontabellen voor de modebranche onderin de cao. 

Veilig en gezond werken in de mode

Veilig en gezond werken is erg belangrijk. Hoewel deze afspraken niet in de cao mode staan, is er veel op dit gebied wettelijk geregeld. Zo moet jouw werkgever de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving opvolgen. Om dit te bereiken is de Arbocatalogus opgesteld door werkgevers en werknemers samen. In de Arbocatalogus staan verschillende praktische handleidingen die helpen om een veilige werkomgeving te creëren. Er is dus ook genoeg dat je zelf kunt doen om veilig en gezond te werken. In de Arbocatalogus staan verschillende onderwerpen, zoals lichamelijke belasting, agressie en geweld en werkdruk.

Cao mode: vakantie en verlof

In de cao mode zijn ook afspraken gemaakt over onderwerpen zoals buitengewoon verlof en ziekte. Zo is er afgesproken dat een medewerker gedurende het vakantiejaar een bepaald aantal uren vakantie opbouwt. Dit is 182,4 uur op basis van een werkweek van 38 uur. In eerste instantie wordt gekeken naar de basisuren van de medewerker, zoals overeengekomen in het contract. Werk je meer uren dan jouw basisuren? Dan heb je ook recht op meer vakantie-uren. Daarbuiten heb je ook recht op buitengewoon verlof volgens de cao mode bij een huwelijk, sterfgeval, dienstjubileum, verhuizing, sollicitatie of om een medische reden. In de cao mode wordt beschreven wat onder elk van deze gevallen wordt verstaan, zodat het duidelijk is in welke omstandigheden het recht op buitengewoon verlof van toepassing is.

Wat gebeurt er als je ziek wordt?

Daarnaast zijn er ook over ziekte en arbeidsongeschiktheid afspraken gemaakt in de cao. Veel bedrijven hebben een eigen regelement met betrekking tot verzuim, maar in de cao retail non-food is een standaard reglement opgesteld wanneer een organisatie geen vastgesteld verzuimreglement heeft. Bij arbeidsongeschiktheid zijn er regels opgesteld voor de doorbetaling van het loon. Hierbij is het handig om te weten waar je recht op hebt en wat jouw verplichtingen zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wil je meer weten over de cao retail non-food? Bekijk de meest gestelde vragen op onze website of neem contact met ons op. Wij beantwoorden je vragen graag!