Header image

Beoordelingsgesprek

In een beoordelingsgesprek komt het geheel van je functioneren aan de orde. Je wordt door je werkgever gewezen op zowel goede punten, als op verbeterpunten en/of fouten. De belangrijkste doelen van het beoordelingsgesprek zijn:

  • beoordelen van je sterke en zwakke punten;
  • maken van afspraken met je werkgever ter verbetering van de onderdelen van je functioneren
  • beleidsinformatie verschaffen aan de onderneming

Leidinggevende beoordeelt

Bij een boordelingsgesprek is het je leidinggevende die jouw functioneren beoordeelt. Een beoordelingsgesprek is eenzijdiger van aard dan een functioneringsgesprek. Je leidinggevende spreekt in dit gesprek – in de meeste gevallen – zijn/haar oordeel uit over jouw functioneren. Vanzelfsprekend kun je hier op reageren, maar je inbreng verandert niets aan het oordeel van je leidinggevende.

Gevolg voor je salaris

Een beoordeling kan consequenties hebben voor je salaris en van invloed zijn op doorgroeimogelijkheden en een eventuele nieuwe functie. In het gesprek kunnen afspraken over mogelijke trainingen gemaakt worden. Ten slotte kan de beoordeling beslissingen over een definitieve aanstelling of ontslag beïnvloeden.