Header image

Werk- en rusttijden

Download icon Print icon
  Wat zegt de wet over rust na het werk?

Na een werkdag mag je 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen worden ingekort tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Na een vijfdaagse werkweek mag je 36 uur aaneengesloten niet werken. Als de werkweek bijvoorbeeld op zaterdag om 16.00 uur eindigt, mag je pas vanaf maandag 4.00 uur weer aan het werk gaan. In een periode van 14 dagen dien je minimaal 72 uur niet te werken. Deze periode mag gesplitst worden in 2 perioden van minimaal 32 uur.

  Hoe zit het met de pauzes?

Wanneer je langer dan 5,5 uur achtereen werkt, heb je recht op minimaal dertig minuten pauze. Deze pauze mag gesplitst worden in twee keer een kwartier. Als je langer dan 10 uur werkt, is de pauze tenminste 45 minuten. Ook deze pauze mag worden gesplitst in meerdere pauzes van minimaal een kwartier.

  Wat zegt de arbeidstijdenwet over het aantal uren dat ik mag werken?

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je per dag en per week mag werken en wanneer je recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder.

  • Per dienst: maximaal 12 uur
  • Per week: maximaal 60 uur

Je mag echter niet iedere week het maximale aantal uren werken. Over een langere periode bekeken, zien de werkuren er zo uit:

  • Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld 55 uur per week werken
  • Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld 48 uur per week werken
  • De werkgever en werknemer maken afspraken over hoe de werktijd per dag en per week wordt ingevuld
  • De werkgever gaat ervan uit dat een week loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur
  • Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen
  Is je pauze doorbetaald?

Werk je langer dan 5,5 uur? Dan heb je recht op minimaal 30 minuten pauze (of tweemaal 15 minuten).

Werk je langer dan 10 uur? Dan heb je recht op 45 minuten pauze (of in meerdere blokken van 15 minuten).

In de arbeidstijdenwet is niets opgenomen over doorbetaling tijdens pauze, je ontvangt dus geen loon.