Header image

Verlof

Download icon Print icon
  Heb ik recht op doorbetaling van loon voor het bijwonen van een bijzondere gebeurtenis?

Als een bijzondere gebeurtenis wordt aangemerkt als buitengewoon verlof, kan het in een aantal gevallen zo zijn dat je recht hebt op loondoorbetaling van je loon, mits je die bijzondere gebeurtenis bijwoont. Dit is het geval bij een huwelijk, overlijden, dienstjubilieum, verhuizing en sollicitatie. Hoe lang je recht hebt op loondoorbetaling en onder welke voorwaarden is opgenomen in artikel 9 van de cao.

  Heb ik recht op een vrije dag voor mijn dienstjubileum?

Bij het 25,- 40- en 50-jarige dienstjubileum heb je recht op 1 dag verlof.

  Hoe lang heb ik recht op verlof bij de geboorte van mijn kind?

Wanneer je partner is bevallen heb je recht op één werkweek betaald kraamverlof. Het verlof moet worden opgenomen in een periode van vier weken vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres van de moeder woont. Je moet wel tijdig aan je werkgever doorgeven wanneer je het kraamverlof wil opnemen. Dit verlof mag niet geweigerd worden. De kraamverlofdagen mag je werkgever niet op het vakantietegoed inhouden.

Sinds 1 juli 2020 is daar het aanvullende geboorteverlof bij gekomen. Dit kan worden opgenomen na het gewone geboorteverlof en moet binnen 6 maanden na de geboorte. Dit is een periode van 5 dagen die kan worden uitgesmeerd over 5 weken. Voor dit verlof kan de werkgever een uitkering aanvragen bij het UWV, dit wordt dus niet als normale salarisbetaling gezien. Dit verlof kan door de werkgever gewijzigd worden. Voor meer informatie, klik hier.

  Heb ik recht op verlof bij mijn verhuizing?

Ja, de dag van de verhuizing, mits deze op een werkdag valt.

  Heb ik recht op een vrije dag voor het vieren van een jubileum van een huwelijk?

Ja, bij het vieren van je 25,- 40,- 50 en 60-jarig huwelijksfeest en van je ouders en schoonouders. De dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt.

  Heb ik recht op een vrije dag voor het bijwonen van een huwelijk?

Ja, voor het bijwonen van het huwelijk van een kind (stief- en pleegkinderen daaronder begrepen), broers en zusters of (schoon)ouders heb je recht op verlof op de dag van het huwelijk.

  Heb ik recht op buitengewoon verlof bij ondertrouw?

In de cao Retail Non-Food is hier geen regeling over opgenomen.

  Heb ik recht op bijzonder verlof bij het overlijden van een direct familielid?

Ja, je hebt recht op bijzonder verlof in de volgende gevallen:

  • Bij het overlijden van de echtgenoot of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
  • Bij overlijden van een der ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg- of aangehuwde kinderen: de dag waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
  • Voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters: dag van de uitvaart.

Je hebt recht op bovenstaande dagen wanneer je normaliter op betreffende dagen zou werken.

  Heb ik recht op een vrije dag voor mijn huwelijk en voor het aangaan van mijn geregistreerd partnerschap?

Ja, op de dag van het huwelijk of aangaan van het geregistreerd partnerschap en de dag ervoor of erna.