Rechten werknemer

Wat zijn jouw rechten als werknemer in retail? Als werknemer heb je verschillende rechten. Iedereen weet dat je als werknemer verplichtingen hebt tegenover je werkgever, maar wat zijn nu eigenlijk precies jouw rechten als werknemer? Zorg dat je nooit iets mist door goed op de hoogte te zijn van de afspraken en regels! Denk bijvoorbeeld aan rechten via de CAO.

Rechten voor jou als werknemer in de retail

Wist je bijvoorbeeld dat je recht hebt op:

  • Rechten om veilig en gezond te werken: Een veilige werksituatie?
  • Rechten bij ziek & arbeidsongeschikt: Volledig loon gedurende de eerste weken van een ziekte?
  • Verlof: Zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, Adoptieverlof
  • Buitengewoon verlof
  • Recht op vakantiedagen

Afspraken rechten retail werknemer

Veel afspraken over de rechten en plichten van een werknemer staan in de wet geregeld. Zoals het wettelijk minimum loon, vakantiedagen en de arbowet. Het kan echter zo zijn dat er bij jouw werkgever een cao wonen geldt. Bijvoorbeeld wanneer jouw werkgever lid is van InRetail. In dit geval kunnen er afspraken zijn die gunstiger zijn voor jou dan de afspraken die in de wet zijn gemaakt. Zo kan het zijn dat jouw loon hoger is dan het wettelijke minimum.

Medewerkers moeten veilig werken volgens de arbowet

Als werknemer heb je het recht om in een veilige omgeving te werken. Het bedrijf waar je werkt is verplicht om de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving op te volgen. Hiertoe wordt vaak een arbocatalogus opgesteld. In deze catalogus staan onder andere: Praktische handleidingen en bepaalde technieken en normen

Met deze catalogus kunnen jij en je werkgever veilig werken bevorderen en wordt door de Arbeidsinspectie gecontroleerd. Een van jouw rechten als werknemer is ook om deze catalogus in te kunnen kijken. Op deze manier kun je nalezen welke maatregelen en technieken jij kan toepassen om op een veilige manier te werken. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker is om de regelgeving na te leven.

Recht op pensioen opbouwen als medewerker in de woonbranche

Via je werkgever kun je pensioen opbouwen wanneer je werkt in de woonbranche. Wist je dat je als werknemer het recht hebt om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen naar een ander pensioenfonds? Op het moment dat je in een andere branche werkt, bouw je geen pensioen meer op in je vorige pensioenfonds. Wat je op dat moment al hebt opgebouwd verdwijnt niet. Je kunt:

  • Het pensioen laten staan
  • Het pensioen vrijwillig voortzetten door zelf de premie te betalen
  • Je pensioen over laten zetten naar het nieuwe pensioenfonds

Wanneer je besluit je pensioen over te zetten moet je zelf een aanvraag tot waardeoverdracht doen.

Ken jouw rechten als werknemer in de retail

Het is belangrijk om jouw rechten als werknemer te kennen, zodat je zeker weet dat je niet te weinig verdient of andere dingen misloopt waar je recht op hebt. Soms kan het nogal lastig zijn om te weten wat al je rechten als werknemer zijn. Daarom heeft Werk in de Winkel een website waar alle informatie over werken in de woonbranche is verzameld. Daarnaast zorgen we ervoor dat je altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in onze blog. Heb je een vraag en kan je het antwoord niet vinden op onze website? Neem gerust contact met ons op!