Header image

Je persoonlijke ontwikkelbudget (IOB)

In juni 2018 zijn werkgevers en vakbonden tot een cao akkoord gekomen. Hierin zijn afspraken gemaakt over de verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Uitkomst hiervan is onder andere het individueel ontwikkelbudget (IOB) dat in 2020 wordt geïntroduceerd.

Wat is het IOB?

Het IOB is een budget van € 150,- per jaar, waarmee de medewerker zichzelf kan ontwikkelen. Zo blijven werknemers ‘duurzaam inzetbaar’, nu en later.

Voor wie is het Individueel ontwikkelbudget?

Het IOB is vanaf 1 oktober 2020 van toepassing voor iedere medewerker die minimaal 16 uur per week werkt en op 31-12-2019 minstens één jaar in dienst is. Het budget geldt niet voor weekendhulpen, oproepkrachten en vakantiekrachten.

Vanaf wanneer kan ik gebruik maken van het individueel ontwikkelbudget?

Met de intrede van de coronacrisis werd tussen sociale partners afgesproken om de start en de inning van het eerste halfjaar van 2020 te verplaatsen naar 1 juli. Die datum wordt drie maanden later. Het IOB start nu op 1 oktober 2020. Vanaf die datum bouw jij jouw individueel ontwikkelbudget op en kun je hiervan gebruik gaan maken, mits je werkgever zich heeft geregistreerd bij De Leerrekening. 

Op deze pagina vind je altijd de laatste updates over het IOB. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Veelgestelde vragen

Deze nieuwe voorwaarde kan vragen bij je oproepen. Daarom hebben we een uitgebreide lijst met veel gestelde vragen opgesteld. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met een van de vakbonden.

Waarvoor is het IOB bedoeld?  

Het is bedoeld voor het volgen van opleidingen voor jouw eigen ontwikkeling en loopbaan. Met het IOB worden jij en je collega’s gestimuleerd te investeren in persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling om zo jullie positie op de arbeidsmarkt te verstevigen, nu en in de toekomst.

Geldt de invoering van het individueel ontwikkelbudget voor alle medewerkers?  

Nee, alleen voor medewerkers die minimaal 16 uur per week werken en op 31 december 1 jaar in dienst zijn. Uitzendkrachten, weekendhulpen en vakantiekrachten zijn uitgezonderd van deze arbeidsvoorwaarde.

Hoe zit dat met die 16 uur per week?  

Het gaat om wat er in de arbeidsovereenkomst staat. Als daarin een dienstverband van minimaal 16 uur per week staat, heeft de medewerker recht op IOB, als hij op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst is. Bij een min-max-contract is het gemiddelde aantal uren bepalend: 12-20  uur leidt bijvoorbeeld tot een gemiddelde van 16 uur. Als een medewerker die op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst is in de loop van 2020 een contract voor minimaal 16 uur per week krijgt, heeft hij recht op IOB. Iemand die IOB ontvangt, maar in de loop van 2020 een contract van minder dan 16 uur per week krijgt, heeft dan geen recht meer op het IOB.

Als ik in de loop van 2020 één jaar in dienst ben, krijg ik dan ook het individueel ontwikkelbudget?  

Er is één moment bepaald om vast te stellen of je in aanmerking komt voor het individueel ontwikkelbudget en dat is op 31 december 2019. Dit betekent dat je geen recht hebt op het individueel ontwikkelbudget als je in de loop van 2020 één jaar in dienst bent.

Welke opleidingen kan ik kiezen?  

De opleidingen en cursussen die in de catalogus van De Leerrekening worden aangeboden en die fiscaal zijn toegestaan. De opleidingen moeten bijdragen aan jouw huidige of toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Opleidingen met een groot privékenmerk, bijvoorbeeld een cursus van een hobby, zijn uitgesloten.

Waar kan ik het aanbod van alle opleidingen vinden?  

Het aanbod van alle opleidingen en cursussen vind je op de Leerrekening. Dit is het portaal om het aanbod te bekijken en om je daadwerkelijk in te schrijven voor een opleiding of cursus. Je dient een account aan te maken op www.leerrekening.nl.

Mijn werkgever biedt zelf ook opleidingen aan, kan ik het budget ook voor deze opleidingen inzetten?  

Interne opleidingen kunnen niet worden toegevoegd aan het aanbod. Je kan wel je werkgever vragen om de opleiding aan te melden via sociale partners.

Ik wil een opleiding volgen, maar deze kost meer dan mijn beschikbare budget. Kan mijn werkgever of ikzelf het budget aanvullen?  

Ja, dat is mogelijk. Je kan zelf bijbetalen met bekende online betaalmiddelen als iDeal en creditcard. Je kan ook een aanvraag doen om het budget aan te laten vullen vanuit andere bronnen, zoals door je werkgever. In principe hoef je niet met je werkgever te overleggen over de keuze van de opleiding die je wil volgen, maar als je werkgever bijdraagt, dan betekent dit dat de anonimiteit van de aanvraag niet meer geldt.

Welke invloed heeft mijn werkgever op de besteding van het IOB?  

Als medewerker kan je straks zelf een opleiding aanvragen. Wel kan je met je werkgever in gesprek gaan over je ontwikkeling en loopbaan. Je werkgever kan je helpen om een goede keuze te maken zodat je het budget nuttig kunt besteden.

Hoe wordt bepaald welke opleiding ik wel en niet mag volgen?  

Dat wordt straks bepaald door het invullen van een zogenaamde fiscale toetsingsvragenlijst met 11 vragen.

Mag ik mijn budget opsparen?  

Je mag het budget opsparen tot een periode van 5 jaar. Na 5 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar.

Wat gebeurt met het opgebouwde ontwikkelbudget als ik stop bij mijn werkgever?  

Het opgebouwde budget blijft ter beschikking voor jou. Het gebruikte budget van het IOB, of de leerrekening, mag worden verrekend met de transitievergoeding als dit budget is gebruikt voor een opleiding die bijdraagt aan de toekomstige arbeidsmarktpositie. Opleidingen die bijdragen aan de huidige arbeidsmarktpositie kunnen bij einde dienstverband niet worden verrekend met de transitievergoeding. 

Wat gebeurt er met het opgebouwde ontwikkelbudget als ik van baan wissel, maar wel binnen de branche blijf werken?  

Het opgebouwde budget blijft voor jou beschikbaar na de overstap naar een nieuwe baan. Als je recht hebt op het IOB en van de ene werkgever overgaat naar een andere werkgever die onder de werkingssfeer van cao Retail Non-Food valt, heb je vanaf het moment van indiensttreding bij die werkgever recht op het IOB. Er geldt dus geen wachttijd. Dit geldt pas voor overstappen die vanaf 1 oktober, op het moment waarop het IOB ingaat, plaatsvinden.

Waarom moet ik een account aanmaken op de Leerrekening?  

De Leerrekening heeft de rol van ‘bank’ omdat er een budget op staat. Daarom is er een dubbele inlog nodig. Zodra je ingelogd bent kun je zien wat je budget is en hoe je dit kunt inzetten.

Wat kan ik doen als blijkt dat mijn werkgever zich nog niet heeft geregistreerd bij De Leerrekening?  

Je werkgever heeft tot 1 oktober de tijd om zich te registreren. Na zijn registratie krijg jij een uitnodiging per mail (of per post als jouw e-mailadres bij je werkgever niet bekend is) om een account aan te maken, waarna je gebruik kunt maken van jouw budget. Mocht je na 1 oktober nog geen uitnodiging hebben ontvangen bespreek dit dan met je werkgever. Het IOB is een cao-afspraak, die je werkgever moet nakomen. Als hij dat niet doet, werkt het hetzelfde als wanneer hij je bijvoorbeeld een te laag loon zou betalen.

Vanaf wanneer kan ik gebruik maken van het individueel ontwikkelbudget?  

Met de intrede van de coronacrisis werd tussen sociale partners afgesproken om de start en de inning van het eerste halfjaar van 2020 te verplaatsen naar 1 juli. Die datum wordt drie maanden later. Het IOB start nu op 1 oktober 2020. Vanaf die datum bouw jij jouw individueel ontwikkelbudget op en kun je hiervan gebruik gaan maken, mits je werkgever zich heeft geregistreerd bij De Leerrekening.

Ben ik verplicht om gebruik te maken van het individueel ontwikkelbudget?  

Het is niet verplicht om gebruik te maken van het individueel ontwikkelbudget. Het is natuurlijk wel een mooie kans om jezelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld een opleiding of cursus te volgen.