Werkoverleg

Over werkzaamheden overleggen doe je dagelijks. Vaak ook ongemerkt, tijdens de koffie, lunch of in de winkel. Bij een werkoverleg komen leidinggevenden en medewerkers juist bewust bij elkaar om het werk en de werksituatie in alle rust met elkaar te kunnen bespreken. Werkoverleg draagt bij aan de motivatie, een goede werksfeer en plezier in het werk. 
Een werkoverleg kan onder meer gaan over:

  • belangrijke ontwikkelingen in het bedrijf
  • verkoopdoelstellingen
  • resultaten (bijvoorbeeld de behaalde omzet)
  • aandachtspunten in de verkoop
  • nieuwe collectie
  • opruimingsperiode
  • samenwerking in het team
  • omgang met klachten

Twee kanten

Een werkoverleg kent twee kanten: leidinggevenden willen graag dat werknemers op de hoogte zijn van bepaalde zaken in de winkel en werknemers willen graag informatie krijgen over en betrokken worden bij het reilen en zeilen in de winkel. 
Vaak wordt de inhoud van de werkoverleggen bepaald door de leidinggevenden/directie. Dit terwijl de inbreng van werknemers van grote waarde kan zijn. Bij een goed werkoverleg wordt dan ook aan werknemers gevraagd om mee te denken en met praktische informatie over de werkvloer te komen. Welke zaken bleken het afgelopen kwartaal een groot succes? Welke reacties gaven consumenten op verschillende acties? Wie heeft ideeën voor het creëren van een beleving in de winkel?

Vast opzet 

Een werkoverleg kent per definitie een bepaalde structuur. Het vindt regelmatig plaats (bijvoorbeeld eens per maand) op een vooraf gepland tijdstip, dit zodat iedereen aanwezig kan zijn. Er wordt (bij voorkeur voorafgaande aan het overleg) een agenda uitgedeeld en een verslag van het overleg met actiepuntenlijst opgesteld.