CAO Mode en sport

De cao voor de mode en sport is sinds 1 juli 2018 opgegaan in de cao voor retail non-food. Deze cao regelt een hele hoop belangrijke zaken die ook van toepassing zijn op de sport- en modebranche. Het is een collectieve arbeidsovereenkomst waarin verschillende afspraken tussen werkgevers en werknemers staan vastgelegd. De huidige cao loopt van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2020. Allemaal leuk en aardig, maar wat betekent een cao voor de mode- en sportbranche precies voor jou?

Voordelen van de cao retail non-food

Natuurlijk zijn er in de wet richtlijnen vastgelegd voor werkgevers. Deze richtlijnen betreffen onder andere:

  • salaris in de modebranche;
  • vakantiedagen;
  • werktijden.

Waarom is een cao voor mode en sport dan eigenlijk nodig? In een cao worden vaak afspraken gemaakt die gunstiger zijn voor de medewerkers dan de wettelijke richtlijnen. Zo stijgt het loon vijf keer per jaar met hetzelfde percentage als waarmee het wettelijk minimumloon wordt verhoogd. Daarnaast beschrijft de cao de precieze vakantie- en verlofregelingen. Je hebt als werknemer recht op twee weken aaneengesloten vakantie. Je bouwt vakantie-uren op door meer te werken dan je basisuren. De cao voor de retail bevat ook loontabellen die specifiek van toepassing zijn op de mode- en sportbranche. De afspraken zijn voordelig voor jou als werknemer. Bovendien geven ze een duidelijk overzicht van de rechten én plichten die je als werknemer hebt.

Ontdek de inhoud van de cao mode en sport met de cao tool 

Wanneer je benieuwd bent wat jouw rechten en plichten als werknemer zijn volgens de cao mode en sport, bekijk dan de cao-tool op onze website. Wij leggen uit welke regelingen gelden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, verlof en wat de afspraken van de cao retail non-food precies inhouden. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op en stel je vragen! Wij helpen je graag aan het antwoord.