Gezamenlijk statement corona

Lege straten, lege winkels. De retail nog food wordt hard getroffen door het coronavirus. Dat heeft zowel gevolgen voor ondernemers als voor medewerkers. Iedereen heeft het zwaar. Sociale partners bij cao Retail Non-Food (de werknemers- en werkgeversorganisaties) beseffen dat ze samen de problemen moeten aanpakken. Daarom hebben ze een gezamenlijk statement uitgebracht met punten die kunnen helpen om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Gezamenlijk statement vakbonden en werkgevers

Het coronavirus raakt de detailhandel non-food keihard. Sociale partners bij cao Retail Non-Food beseffen dat ze in samenwerking de problemen moeten aanpakken. Ondernemers hebben het moeilijk, omdat er veel minder omzet is doordat er minder klanten in de winkel komen. Maar ook medewerkers verkeren in onzekerheid. Over wel of niet kunnen werken. En over wat deze periode voor hen financieel betekent, bijvoorbeeld als hun werkgever gebruik maakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Sociale partners bij cao Retail Non-Food wijzen op onderstaande punten, die kunnen helpen om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

 • De overheid heeft een uitgebreid noodpakket aan maatregelen voor de komende drie maanden getroffen om liquiditeitsproblemen van ondernemers te voorkomen. Eventueel kan deze periode nog eens met drie maanden verlengd worden. Werkgevers kunnen uitstel vragen om BTW, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te betalen.
 • Werkgevers kunnen bij het UWV voor medewerkers, ook als ze een flexibel contract hebben NOW, een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten, aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en is maximaal 90% van de loonsom. Een van de voorwaarden is dat medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd niet om bedrijfseconomische reden ontslagen zullen worden. Een andere voorwaarde is dat het loon van de medewerkers wordt doorbetaald.
 • Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19) heeft Pensioenfonds Detailhandel maatregelen genomen. Werkgevers die tijdelijk minder of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling met zestig dagen uit te stellen.
 • Aan leveranciers en verhuurders wordt gevraagd zich soepel op te stellen en rekening te houden met de liquiditeitspositie waarin bedrijven in deze tijd verkeren.
 • Maak eventueel gebruik van calamiteitenverlof en zorgverlof. 
 • De betaling van het Individueel Opleidingsbudget (IOB) is met drie maanden uitgesteld en zal nu in het derde kwartaal van 2020 plaatsvinden.
 • Als je als werkgever flexibel werken hebt afgesproken (art. 4.2 cao Retail Non-Food), dan kun je medewerkers minder laten werken in deze periode. Op een later moment kun je hen dan meer uren inzetten.
 • Je kunt medewerkers vragen of zij misschien een dag vrij willen nemen. Zij hoeven dit niet te doen. Oefen geen druk uit, maar vragen kan altijd.
 • In de cao staat dat de roosters drie weken vooraf in overleg met de medewerker worden vastgesteld. Er is nu echter sprake van een extreme situatie, waarbij als het nodig is afgeweken kan worden van deze driewekentermijn.
 • Veiligheid van de medewerkers en ook van de klanten, is van het grootste belang. Werkgevers dienen ervoor te zorgen dat zij opvolging blijven geven aan de richtlijnen vanuit de overheid en RIVM en vult de bezetting op de winkelvloer zo in dat de veiligheid van medewerkers gegarandeerd blijft.
 • Wanneer werkgevers ondanks alle maatregelen toch in betalingsproblemen komen, zijn de vakbonden bereid in overleg maatwerkafspraken te maken. Daarbij zal de doelstelling zijn een oplossing te vinden die voor alle betrokkenen passend is.

Om goed door deze moeilijke tijd heen te komen, zullen we elkaar moeten helpen en begrip moeten hebben voor elkaar. Werkgevers, houd rekening met je medewerkers en medewerkers, houd rekening met je werkgever!

INretail, Tuinbranche Nederland, FGZ (Federatie Goud en Zilver), Bodepa (Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel), VGT (Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel), AVV, De Unie en CNV Vakmensen.