Header image

Over de cao

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. De cao Retail Non-Food is afgesloten met werkgeversorganisatie INretail, Tuinbranche Nederland, Bodepa, FGZ en VGT en werknemersorganisaties AVV, CNV Vakmensen en De Unie. De looptijd van de CAO Retail Non-Food is van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2020.

Cao-afspraken

Kijk bij de cao voor de afspraken die zijn gemaakt en bijbehorende de rechten en plichten voor werkgevers en werknemers. 

Aanmelden nieuwsbrief  sign up for newsletter