11/04/2023 | Leestijd 4 minuten

Pestgedrag leidt tot schade op korte én lange termijn

In ons land worden ieder jaar veel te veel mensen gepest. Wie denkt dat het hierbij vooral om kinderen en jongeren gaat, heeft het mis. Maar liefst 1,14 miljoen mensen wordt namelijk gepest op het werk, zo blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Dit veroorzaakt niet alleen emotionele schade, ook de sfeer op de werkvloer is vaak om te snijden.

Pestgedrag leidt tot schade op korte én lange termijn

Meer dan een kwart van de mensen in Nederland is wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Denk aan treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag. Dit pesten heeft een grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Om de ernst van deze pesterijen onder de aandacht te brengen wordt ieder jaar op 19 april de Landelijke Dag Tegen Pesten georganiseerd. Op deze dag staan de gevolgen van pesten centraal.

Schade

Dat pestgedrag op het werk enorme schade veroorzaakt, op korte én lange termijn, is wel duidelijk. Angst, depressie, lage zelfwaardering en zelfs suïcidale gedachten of gedrag kunnen het gevolg zijn pesten, zo is te lezen op Stop Pesten Nu. Slachtoffers van pesten zijn geneigd om andere mensen minder snel te vertrouwen en hebben soms zelfs te maken met blijvend fysiek letsel. En wat te denken van slaapproblemen? Als je niet lekker in je vel zit als gevolg van pesten, kunnen de nachten héél lang duren.

Wie?

Vrouwen lijken in grotere mate langdurige emotionele klachten te ondervinden van pesten dan mannen. Bovendien zijn mensen die op hetzelfde geslacht vallen volgens het CBS vaker het object van pestgedrag dan hetero’s. Ook de digitale wereld speelt een belangrijke rol. Slachtoffers die zowel in de ‘echte’ wereld zijn gepest als op het internet, hebben een grotere kans om opgezadeld te worden met psychische klachten dan mensen die bijvoorbeeld alleen online zijn lastiggevallen.

Tips

1.    Neem je gevoel serieus. Kruip niet in de slachtofferrol, maar kom in actie. Vertrouw hierbij op je intuïtie.

2.    Schaam je niet als je gepest wordt.  Pesterijen bespreken is geen teken van zwakte, maar juist een manier om voor je rechten op te komen.Maak het pesten bespreekbaar, hoe moeilijk dat ook is. Bij de pesters zelf, maar ook bij collega’s en je leidinggevende of vertrouwenspersoon. Misschien hebben anderen wel te maken met hetzelfde pestgedrag!

3.    Zoek de oorzaak niet bij jezelf. Dat pesters pesten, zegt meer over hen dan over jou. Maar het helpt je misschien wel om te achterhalen waarom je wordt gepest. Stel je je bijvoorbeeld te zachtaardig of misschien juist te fel op? Daar kun je aan werken.

4.    Oefen om assertief te worden. Heb je al geprobeerd met de pesters te spreken? Daarbij kan je ook ondersteuning vragen van de vertrouwenspersoon of een derde. Het kan bovendien helpen om eerst met een ander te bespreken waar je last van hebt en wat je er tegen kan doen.

5.    Tot slot: pak de regie weer terug en zoek hulp! Op de website Pesten op de Werkvloer vind je een stappenplan dat je kan helpen.

Meer weten?

Verschillende branches in de retail non-food hebben een eigen arbocatalogus. Hier vind je de arboafspraken en tips voor werkgevers en werknemers om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook maatregelen om pesten tegen te gaan zijn hier in opgenomen. Meer info vind je hier.

Meer info