10/06/2016 | Leestijd 3 minuten

Ik ben ziek, en wat nu?

Ziek zijn is nooit prettig. Helaas hebben we er allemaal wel een keer mee te maken. De één misschien wat vaker dan de ander. Soms gaat het om een klein griepje, maar het kan ook langdurig zijn. Daarnaast kan het zijn dat je niet kan werken zonder dat je daar een medische reden voor hebt. Je kunt hierbij denken aan een burn-out, iemand die gepest wordt of na een negatief functioneringsgesprek een dag thuisblijft omdat werken even niet lukt. Het is voor jou als medewerker belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle regels die zijn opgenomen in de cao omtrent ziekmelden.

Ik ben ziek, en wat nu?

Ziekteverzuim door griep
Onlangs heeft brancheorganisatie INretail de ziekteverzuim cijfers gepubliceerd. Hierin is te zien dat het ziekteverzuim in 2015 licht is gedaald. Het zeer kortdurend verzuim (1 t/m 7 dagen) is echter, ten opzichte van 2013 en 2014, flink gestegen. Griep en algemene lichte klachten is de belangrijkste oorzaak van – doorgaans (zeer) kortdurend – verzuim. Maar weet jij wat die griepgevallen jouw werkgever kosten? Volgens de laatste berekening van het TNO (2012) gemiddeld € 223 per dag.

Bekijk hier de ziekteverzuim cijfers modebranche

Regels omtrent verzuim
Jouw werkgever kan een aantal maatregelen nemen om grip te krijgen op het verzuim:

  1. Jouw werkgever mag op basis van de cao een wachtdag inhouden. Dit betekent dat jouw ziektedag niet uitbetaald hoeft te worden (zie ook de cao). Maar let op: een werkgever mag dit alleen doen als er in de 4 weken daarvoor geen wachtdag is ingehouden. Als dit het geval is, dan wordt jouw salaris gewoon doorbetaald.
  2. Als jij je ziekmeldt mag jouw werkgever vragen waarom jij ziek bent. Je bent echter niet verplicht om hier antwoord op te geven. Wil je een achterdochtige werkgever voorkomen, dan vertel je het natuurlijk gewoon.
  3. Kijk eens in het personeelshandboek. Is er iets opgenomen over het voeren van frequente verzuim gesprekken? Jouw werkgever kan bijvoorbeeld na drie keer verzuim een gesprek aanvragen.
  4. In dit verzuimgesprek kunnen jullie het samen hebben over de oorzaak van het verzuim. Is het bijvoorbeeld van persoonlijke aard of ligt het aan de arbeidsomstandigheden? Op basis daarvan kunnen jullie een gezamenlijk plan opstellen.
  5. Heb jij het niet naar je zin op je werk en meld je je daarom regelmatig ziek? Hoe lastig het ook is, kaart dit aan bij jouw werkgever.
  6. In principe mag je niet ontslagen worden omdat je ziek bent. Tenminste, niet de eerste twee jaar bij langdurige ziekte. Na die twee jaar kan jouw werkgever alsnog ontslag aanvragen bij het UWV. Ben je niet langdurig ziek, maar wel regelmatig? Ook dat mag geen reden zijn voor jouw werkgever om je te ontslaan. De wet verwacht namelijk van een werkgever dat deze de nadelige consequenties van het verzuim opvangt. Alleen als het frequent verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, is het voor een werkgever mogelijk om een ontslagprocedure te starten.
  7. Als jij tijdens je vakantie ziek wordt, dan mogen de door jou opgenomen vrije dagen niet van jouw tegoed aan vakantiedagen worden afgehaald. Dus stel dat je drie weken vakantie hebt opgenomen, waarvan je één week ziek wordt, dan krijg je deze vrije dagen terug. Het is dan wel van belang dat je je ziek meldt bij jouw werkgever op het moment dat je ziek bent.