10/06/2016 | Leestijd 4 minuten

Ik ben ziek, en nu?

Onlangs heeft brancheorganisatie INretail de ziekteverzuim cijfers gepubliceerd. Hierin is te zien dat het ziekteverzuim in 2015 licht is gedaald. Het zeer kortdurend verzuim (1 t/m 7 dagen) is echter, ten opzichte van 2013 en 2014, flink gestegen. Griep en algemene lichte klachten is de belangrijkste oorzaak van – doorgaans (zeer) kortdurend – verzuim. Maar weet jij wat die griepgevallen jouw werkgever kosten? Volgens de laatste berekening van het TNO (2012) gemiddeld € 223 per dag.

Ik ben ziek, en nu?

Let op: er is een nieuwe cao. De inhoud van deze pagina is under construction. Gebruik de cao-tool voor actuele informatie.​

Ziek zijn. Helaas hebben we er allemaal wel eens mee te maken.
De een wat vaker dan de ander, soms een klein griepje, soms langdurig. Daarnaast kan je ook niet in staat zijn om te werken zonder dat je daar medische reden voor hebt. Je kunt hierbij denken aan iemand die op de werkvloer wordt gepest of na een negatief functioneringsgesprek een dag thuisblijft omdat werken even niet lukt. Het is voor jou als medewerker belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle regels die zijn opgenomen in de cao omtrent ziekmelden.

 

Klik hier voor de ziekteverzuim cijfers woonbranche

Regels omtrent verzuim
Jouw werkgever kan een aantal maatregelen nemen om grip te krijgen op het verzuim:

  • Jouw werkgever mag op basis van de cao een wachtdag inhouden. Dit betekent dat jouw ziektedag niet uitbetaald hoeft te worden (zie ook de cao). Maar let op: een werkgever mag dit alleen doen als er in de 4 weken daarvoor geen wachtdag is ingehouden. Als dit het geval is, dan wordt jouw salaris gewoon doorbetaald.
  • Als jij je ziek meldt mag jouw werkgever vragen waarom jij ziek bent. Je bent echter niet verplicht om hier antwoord op te geven. Wil je een achterdochtige werkgever voorkomen, dan vertel je het natuurlijk gewoon.
  • Kijk eens in het personeelshandboek. Is er iets opgenomen over het voeren van frequente verzuim gesprekken? Jouw werkgever kan bijvoorbeeld na drie keer verzuim een gesprek aanvragen.
  • In dit verzuimgesprek kunnen jullie het samen hebben over de oorzaak van het verzuim. Is het bijvoorbeeld van persoonlijke aard of ligt het aan de arbeidsomstandigheden? Op basis daarvan kunnen jullie een gezamenlijk plan opstellen.
  • Heb jij het niet naar je zin op je werk en meld je je daarom regelmatig ziek? Hoe lastig het ook is, kaart dit aan bij jouw werkgever.
  • In principe mag je niet ontslagen worden omdat je ziek bent. Tenminste, niet de eerste twee jaar bij langdurige ziekte. Na die twee jaar kan jouw werkgever alsnog ontslag aanvragen bij het UWV. Ben je niet langdurig ziek, maar wel regelmatig? Ook dat mag geen reden zijn voor jouw werkgever om je te ontslaan. De wet verwacht namelijk van een werkgever dat deze de nadelige consequenties van het verzuim opvangt. Alleen als het frequent verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, is het voor een werkgever mogelijk om een ontslagprocedure te starten.
  • Als jij tijdens je vakantie ziek wordt, dan mogen de door jou opgenomen vrije dagen niet van jouw tegoed aan vakantiedagen worden afgehaald. Dus stel dat je drie weken vakantie hebt opgenomen, waarvan je één week ziek wordt, dan krijg je deze vrije dagen terug. Het is dan wel van belang dat je je ziek meldt bij jouw werkgever op het moment dat je ziek bent.

Let op! De CAO wonen is officieel verlopen. Hij blijft wel van toepassing voor woonbedrijven die lid zijn van werkgeversorganisatie Inretail, of als er nog naar de CAO wonen wordt verwezen in uw arbeidsovereenkomst.

Heb je een vraag over de CAO wonen kijk dan eens bij “ veelgestelde vragen” op werkindewinkel.nl/veel-gestelde-vragen. Staat jouw vraag er niet bij neem dan contact op met je rechtsbijstandsverzekering, een wetswinkel of een vakbond.