28/04/2016 | Leestijd 1 minuut

Echt ziek of een 'kater'?

Koningsdag is weer voorbij, maar de komende weken volgen er nog meer feestdagen. En niet te vergeten: het festivalseizoen is ook van start gegaan! Grote kans dat jij na een feestdag of festival gewoon weer moet werken. Wanneer jij de volgende dag wakker wordt kunnen zich twee situaties voordoen: (1) je voelt je fit genoeg om lekker te gaan werken of (2) je voelt je te beroerd om te gaan werken, om welke reden dan ook, en meldt jezelf ziek.

Echt ziek of een 'kater'?

Als jouw werkgever een ziekmelding ontvangt dan kan hij zich afvragen in hoeverre die ziekmelding daadwerkelijk om een ziekte gaat, of dat het meer het gevolg is van iets te veel gezelligheid op een feestje. Houd er rekening mee dat jouw werkgever hier maatregelen voor kan treffen. Hieronder een paar scenario’s:

  • Bij twijfel mag jouw werkgever de ziekmelding voorlopig niet accepteren, voordat met zekerheid vast komt te staan dat er sprake is van een zuiver medische reden. Het is dan aan jou als werknemer om dit ‘bewijs’ te leveren. Gedurende de tijd dat jouw werkgever de ziekmelding niet accepteert, hoeft hij ook het loon niet te betalen. Voor die periode geldt dan namelijk: ‘geen arbeid, geen loon’.
  • Een werkgever kan ook een wachtdag inhouden (zie ook de cao). Een wachtdag betekent dat jouw werkgever over de eerste ziektedag geen loon hoeft te betalen. Een werkgever mag dit alleen doen als er in de 4 weken daarvoor geen wachtdag is ingehouden.
  • Weet jouw werkgever dat jij een feest of festival bezoekt de dag voordat je moet werken? Overleg dan met jouw werkgever om een paar uur extra verlof op te nemen de dag erna.