16/09/2020 | Leestijd 3 minuten

Ben jij mantelzorger? Zo blijf je in balans.

Zorgen voor iemand anders is voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid. Je helpt elkaar als dat nodig is en je doet dat (meestal) graag. Maar wat is mantelzorg nu eigenlijk precies? En hoe zorg je voor een juiste privébalans als je mantelzorger bent? 

 

Ben jij mantelzorger? Zo blijf je in balans.

Als je gedurende langere tijd onbetaalde zorg verleent aan een familielid of vriend met een chronische ziekte, handicap of andere zorgbehoefte, dan ben je mantelzorger. We verlenen in Nederland met elkaar veel mantelzorg en dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. We worden allemaal steeds ouder en door de overheid wordt zorg aan huis gestimuleerd.  

Mantelzorgers hebben veel aan hun hoofd en maken zich bovendien vaak zorgen over degene voor wie zij zorgen. Dan is het fijn als je een goede balans tussen je werk en je (mantel)zorgtaken kunt vinden. Praat hierover met je werkgever om samen te kijken welke mogelijkheden er zijn om hiervoor in je rooster ruimte vinden. Zodat je even weg kunt als het nodig is, of je werktijden flexibel kunt indelen. 

Vergoedingen 

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Wel kunnen mantelzorgers een beroep doen op bijvoorbeeld een aantal bijzondere regelingen: 

  • Reiskosten  

Veel mantelzorgers maken reiskosten. Let er in zo’n geval op dat sommige gemeenten een vergoeding of parkeervergunning verstrekken. Soms is het ook mogelijk om kosten van de belasting af te trekken. Als degene voor wie je zorgt niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, kan bovendien bij Argonaut een OV-begeleiderskaart worden aangevraagd. Meer informatie hierover vind je op: www.ov-begeleiderskaart.nl. 

  • Aanvullende zorgverzekering 

Een aantal zorgverzekeraars biedt in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Check hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. 

  • Persoonsgebonden budget 

Het persoonsgebonden budget, kortweg bekend als het ‘pgb’, is een budget waarmee mensen met een chronische beperking of ziekte zelf zorgverleners in kunnen huren. Dit budget is niet alleen bedoeld voor professionele zorgverleners, maar kan ook worden ingezet om jou als mantelzorger in te schakelen. Als jij zorg verleent waarvoor een indicatie is gesteld, kun je uit het pgb betaald krijgen. 

Meer weten?

De gratis e-learning ‘Zorgen en werken’ geeft inzicht in jouw tijdsbesteding, het risico op overbelasting, wanneer ben je mantelzorger en wanneer niet? Je vindt de online cursus hier. Tijdens het registreren wordt gevraagd naar een vouchercode.  Voor werknemers in de retail is deze  816738.

Meer info