CAO Retail non-food

De CAO detailhandel 2018 is opgegaan in de CAO retail non-food. Deze nieuwe CAO geldt voor 170.000 winkelmedewerkers in de detailhandel. In de overeenkomst staat precies vermeld wat jouw rechten en plichten zijn als werknemer binnen de woonbranche. De meeste bepalingen in de cao zijn bindend. Ze hebben betrekking op allerlei zaken, zoals pensioen en bijzonder verlof. Werk je bij een woononderneming die is aangesloten bij INretail? Dan is deze CAO ook op jou van toepassing!

CAO voor de retailbranche

De juiste benaming voor de CAO detailhandel is de CAO Retail non-food. Voorheen was dit de CAO Fashion, Sport en Lifestyle. De nieuwe overeenkomst wordt ook wel een raam-CAO genoemd, omdat hij op zoveel branches en sectoren van toepassing is. De afspraken gelden van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2021 voor onder andere mode-, sport-, woon- en schoenenwinkels. Werk in de Winkel biedt jou alle informatie die je moet weten over werken in de woonbranche. Denk hierbij aan loontabellen, wijzigingen, de CAO-tekst, premies, wat te doen bij ziekte en nog veel meer. Sluit je aan bij Werk in de Winkel en ontvang je eigen E-portfolio. Blader zelf door de CAO voor de detailhandel van 2018 met behulp van de CAO tool.

Bijzonder verlof

Vaak zijn regelingen omtrent ziekteverlof al vastgelegd in het verzuimreglement van het bedrijf waar je werkt. Toch is het goed om ook de verlofregelingen in de CAO te bestuderen. In de CAO Retail non-food staan namelijk ook zaken omtrent bijzonder verlof vermeld. Je kunt rekenen op één dag verlof wanneer je een bruiloft van een kind, ouder, broer of zus wilt bijwonen. Als je zelf gaat trouwen, heb je recht op twee dagen verlof. Bij een verhuizing ontvang je één dag verlof. Bezoeken aan huis- of tandarts moeten zoveel mogelijk buiten werktijd worden gepland. Andere vormen van verlof die in de CAO detailhandel 2018 staan beschreven:

  • zwangerschaps- of bevallingsverlof;
  • ouderschapsverlof;
  • adoptieverlof.

Salaris winkel medewerker en ziekte

In de CAO voor wonen staat niet precies vastgelegd wat voor loon je zult ontvangen. Wel is er een maximum- en minimumloon. Bovendien vind je een loontabel in de CAO woonbranche, die je een indicatie geeft van je salaris. Wat moet je volgens de CAO wonen doen in geval van ziekte? Belangrijk is dat je je leidinggevende op tijd op de hoogte brengt. Bij een langere ziekteperiode moet je een bezoek brengen aan de bedrijfsarts. Je bent niet verplicht om je werkgever de aard van je ziekte mede te delen, maar de werkgever mag je wel vragen naar de periode dat je ziek denkt te zijn. 

Wijzigingen in de CAO Retail non-food

In de CAO Retail non-food zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het voorgaande jaar. Als je het maximum van je nieuwe loonschaal nog niet hebt bereikt, wordt je salaris op 1 juli 2018, 1 januari 2019, 1 juli 2019, 1 januari 2020 en 1 juli 2020 verhoogd. Vanaf 1 januari 2020 ontvang je bovendien een ontwikkelbudget van €150,- per jaar. Hiermee investeer je in je eigen ontwikkeling en in je loopbaan. Als je van baan wisselt, behoud je je persoonlijke ontwikkelbudget. Met ingang van de nieuwe CAO heb je recht op het opnemen van 4 extra vakantiedagen. Bekijk alle wijzigingen en ontdek wat deze voor effect hebben op jouw werk.  

Vakantiedagen opnemen

Wat moet je doen als je vakantie op wilt nemen? Vraag je vakantie op tijd schriftelijk aan. Je werkgever moet hier binnen 2 weken op reageren. In principe keurt hij deze aanvraag goed, tenzij er een bezettingsprobleem is of als er andere zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Je hebt recht op 185 vrije uren per jaar. Je moet wel voldoende vakantiedagen hebben opgebouwd. Ook als je ziek bent, bouw je nog steeds volledig vakantie op. Als je niet op fulltime basis werkt of slechts een deel van het jaar hebt gewerkt, heb je nog altijd recht op een evenredig deel vakantie.

Informatie over de CAO wonen

De CAO retail non-food biedt informatie over vakantiedagen, maar ook over toeslagen en werk- en rusttijden. Op ons digitale platform voor winkelmedewerkers vind je allerlei algemene informatie over de CAO Retail non-food, die je helpen grip te krijgen op je loopbaan in de retail. Heb je een vraag over werken in de woonbranche waar je geen antwoord op kunt vinden? Kijk bij onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.